Subscripció mensual

Nº emails al mes 5.000 10.000 20.000 40.000 50.000 100.000
Preu pagament mensual 5,00€ 10,00€ 15,00€ 20,00€ 25,00€ 50,00€

Preus IVA no inclòs.Enviament massiu de mails

Enviament butlletins de forma professional i realització campanyes d'email màrqueting.
Enviament correctament de butlletins i correus massius.
Contacta