Estalvia amb la Subscripció Anual!

Nº emails al mes 2.000 5.000 10.000 20.000 35.000 50.000 100.000 200.000 500.000
Preu pagament anual 99,00€ 209,00€ 319,00€ 495,00€ 770,00€ 1.045,00€ 2.035,00€ 3.850,00€ 8.250,00€
Preu per missatge 0,00412€ 0,00348€ 0,00265€ 0,00206€ 0,00183€ 0,00174€ 0,00169€ 0,00160€ 0,00137€

Preus IVA no inclòs.Subscripció mensual

Nº emails al mes 2.000 5.000 10.000 20.000 35.000 50.000 100.000 200.000 500.000
Preu pagament mensual 9,00€ 19,00€ 29,00€ 45,00€ 70,00€ 95,00€ 185,00€ 350,00€ 750,00€
Preu per missatge 0,00450€ 0,00380€ 0,00290€ 0,00225€ 0,00200€ 0,00190€ 0,00185€ 0,00175€ 0,00150€

Preus IVA no inclòs.Enviament massiu de mails

Enviament butlletins de forma professional i realització campanyes d'email màrqueting.
Enviament correctament de butlletins i correus massius.
Contacta